اجازه کار در مکانیسم سهمیه مهاجرت سالانه تعیین شده توسط دولت

مجوزهای کار در مکانیسم سهمیه مهاجرت سالانه توسط مقامات دیپلماتیک ذیصلاح ایتالیا در سهمیه ورود تعیین شده در مصوبات – به اصطلاح decreti-flussi” ” صادر می شوند که بطور دوره ای توسط دولت بر اساس معیارهای مشخص شده در یک برنامه سه ساله صادر می شوند.

سند برنامه سالانه سیاست های مهاجرت. بسته به دلیل ورود انواع متفاوت است.

  • اجازه اقامت خود اشتغالی برای سهامدار و مدیر شرکتهای دارای دفتر مرکزی یا شعبه در ایتالیا.
  • اجازه اقامت خود اشتغالی برای کارآفرینان فردی در ایتالیا.
  • اجازه اقامت خود اشتغالی برای متخصصان در ایتالیا؛ • اجازه اقامت اشتغال؛
  • ویزای کار فصلی و اجازه اقامت.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد مجوزهای کار در مکانیزم سهمیه مهاجرت سالانه تعیین شده توسط دولت با ما تماس بگیرید

Contact Us