اجازه اقامت برای اقامت انتخابی.

اجازه اقامت انتخابی اجازه انجام هیچ نوع کار در ایتالیا را نمی دهد ، و برای دریافت آن می بایست مستقیماً در مأموریت دیپلماتیک صالح ایتالیا اقدام کنید ، با نشان دادن درآمد سالانه حداقل 30،000.00 یورو و در دسترس بودن یک محل اقامت مناسب در ایتالیا.

ذکر این نکته ضروری است که این وجوه نباید ناشی از هر نوع اشتغال باشد زیرا تأیید اینکه شهروند خارجی شانس حمایت از خود را داشته باشد بدون اشتغال در کشور ما ضروری است. حقوق بازنشستگی ، اجاره املاک و مستغلات ، سالیانه ، سود سهام یک شرکت نمونه های خوبی از یک منبع درآمد برای این منظور است.

اعطای این نوع ویزا منوط به اختیار گسترده ماموریت دیپلماتیک صالح ایتالیا است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد ویزاهای اقامت انتخابی با ما تماس بگیرید.

Contact Us