شماره EORI در ایتالیا

چگونه می توان شماره EORI را بدست آورد؟

اپراتورهای اقتصادی که در قلمرو گمرک اتحادیه اروپا مستقر نشده اند ، باید E.O.R.I را بدست آورند. قبل از انجام اولین عملیات گمرکی ، با درخواست در اداره ارضی آژانس گمرک ایتالیا (Agenzia delle Dogane).

تعداد افرادی که فقط به عنوان اپراتور اقتصادی فعالیت می کنند می توانند درخواست E.O.R.I. دهند. آنها باید با ارائه موارد زیر در آژانس گمرک ایتالیا ثبت نام کنند:

  • درخواست واگذاری یک عدد E.O.R.I. ؛
  • کپی تأیید شده (بدرستی ابلاغ شده) گذرنامه.

شرکت ها نمی توانند درخواست عدد E.O.R.I. دهند . آنها باید در قلمرو ایتالیا مستقر شوند. شرکتها ممکن است این کار را انجام دهند:

  • تاسیس یک شرکت تابعه؛ یا
  • ایجاد شعبه.

برای اطلاعات بیشتر در مورد دریافت شماره EORI با ما تماس بگیرید.

Contact Us