مالیات بر درآمد شخصی

مالیات بر درآمد شخصی در ایتالیا شخصی و مترقی است.

نرخ مالیات بر درآمد شخصی در ایتالیا

  • تا 15،000 یورو: 23%
  • از 15،0 EUR تا 28،000 :27% EUR
  • از 28،001 EUR تا 55،000 :38% EUR
  • از 55،001 EUR تا 75،000 :41% EUR
  • بیش از 75000 یورو: 43 ٪

برای اطلاعات بیشتر در مورد مالیات بر درآمد شخصی در ایتالیا با ما تماس بگیرید.

Contact Us