برنامه جعبه ثبت اختراع

دولت ایتالیا اخیراً یک بسته جعبه ثبت اختراع بسیار جذاب را پیاده سازی کرده است. رژیم مالیاتی 5 ساله اختیاری (غیرقابل بازگشت و تجدید پذیر) که امکان تخفیف از مبنای مشمول مالیات IRES / IRPEF / IRAP را فراهم می کند (به عنوان مثال درآمد شرکت ، درآمد شخصی و مالیات منطقه ای) با درصد (به ترتیب 30 ٪ و 40 ٪ به ترتیب برای دو سال اول مالی از تصویب ، 50٪ از سوم به بعد) از درآمد واجد شرایط ناشی از داراییهای نامشهود مانند نرم افزارهای محافظت شده توسط حق چاپ ، ثبت اختراعات ، علائم تجاری ، نقشه ها و مدلهای قابل محافظت از قانون ، دانش فنی قابل محافظت از قانون و غیره

  • نهایی در توسعه ، نگهداری و افزایش ارزش داراییهای نامشهود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد جعبه ثبت اختراع در ایتالیا با ما تماس بگیرید

Contact Us